John Leary

PRZYGOTUJCIE SIĘ NA
 
WIELKIE UDRĘCZENIE 
I ERĘ POKOJU

             Przemówienie Johna Leary’ego na    spotkaniu w Filadelfii 7-go lutego
        1997 


            Będąc w Medjugorie, doznałem przed Najświętszym Sakramentem przemiany duchowej, prawdziwego nawrócenia. Myślałem, że w swoim życiu dość czasu poświęcałem Panu Bogu, bo codziennie uczęszczałem na Mszę Świętą i odmawiałem cały Różaniec. Lecz resztę czasu poświęcałem sobie. Byłem fanatykiem pracy i komputerów, a szczególnie wiele czasu poświęcałem sieci komputerowej INTERNET. Pan dał mi listę spraw, które powinienem zmienić w swoim życiu, a szczególnie zakazał mi używać komputera i sieci INTERNET. W tej chwili używam komputera tylko do pisania przekazów. Było to dla mnie bardzo trudne, ponieważ uwielbiałem spędzać czas w sieci INTERNET, lecz z pomocą Pana pokonałem to przywiązanie. Był to czas mego całkowitego nawrócenia. Już nie myślę jak kiedyś, że Panu wystarczy poświęcić tylko trochę czasu a resztę sobie.
 Każdą minutę każdego dnia powinniśmy spędzać myśląc o Jezusie i dla Jezusa.  Czas nie jest tylko naszą własnością, byśmy wykorzystywali go dla siebie.  Czas został nam dany abyśmy poznali Pana, ukochali Go i nauczyli się Mu służyć. Jezus prosi, abyśmy szli za Nim. Ci, którzy to uczynią, będą z nim w Niebie.  Wziąłem sobie do serca słowa Matki Bożej z Medjugorie i codziennie staram się odmawiać trzy całe Różańce. Spędzam także godzinę przed Najświętszym Sakramentem.  Staram się wypełnić cały dzień Panem.  Matka Boża prosi, abyśmy szczególnie w tym kraju (USA – przyp., tłum.) modlili się o pokój na świecie i o wstrzymanie aborcji, prosi także, abyśmy zaparli się siebie i pościli przynajmniej we środy i piątki, abyśmy nauczyli się kontrolować swoje ciała i nie pozwolili, aby one kierowały naszym duchem, lecz aby duch kierował ciałem.  W ten sposób utrzymamy się na wąskiej drodze do Jezusa.
 Matka Boża prosi też szczególnie, byśmy się nawrócili całkowicie, ponieważ żyjemy w czasach ostatecznych. Matka Boża jest Janem Chrzcicielem na te czasy, nawołując nieustannie do nawracania, do zanoszenia próśb do Boga o przebaczenie naszych grzechów.  Spowiadajcie się przynajmniej raz w miesiącu – mówi Ona. Bądźcie przygotowani, bo nie znacie dnia i godziny nadejścia Jezusa. Niech wasze dusze będą przygotowane, by Pan znalazł w nich upodobanie.  Jest to główny cel mojej misji – przywołać jak najwięcej dusz do Pana. Podałem wam przykład z mojego życia i skorzystajcie z niego. Już od rana oddawajcie się całkowicie Jezusowi. Niech wszystko, co robicie i wszystkie wasze modlitwy będą oddane Jemu. Czyńcie wszystko z Nim i dla Niego.
 

 

  CZYTAJCIE APOKALIPSĘ

 Nie chcę wzbudzać w was lęku mówiąc, że wszystko, co napisane jest w Apokalipsie już wkrótce spełni się. Tak jak wypełniły się przepowiednie o Mesjaszu, który został zamordowany (ukrzyżowany) a później zmartwychwstał.  Chcę dać wam nadzieję. To jest tylko czas oczyszczenia. Wszystko zło, które się teraz na świecie dzieje i które będzie się działo jest dopuszczone przez Boga. Najlepszą drogą przygotowania na te czasy jest całkowite oddalenie się od materializmu i zależności od siebie. Myślimy, że wszystko, co mamy zależy od nas samych, lecz prawdą jest, że mamy to z woli Bożej.  Więc zaufajmy mu i nauczmy się całkowicie polegać na Nim.
 W jednej z wizji ujrzałem, jak Pan Jezus ogałaca nas ze wszystkich materialnych rzeczy, oczyszczając nas w ten sposób, byśmy mogli go gorliwiej przyjąć w nowej erze.  Dziękujmy więc Panu, bo wszystko, co posiadamy, pochodzi od Niego. Powinniśmy przygotować się do wdzięczności, bo tam będziemy żyli, kochali i polegali na Panu. Przygotujmy się więc już teraz. Bóg dał nam obietnicę, że zwycięży Szatana, znamy przecież zakończenie Apokalipsy. Będzie to wspaniałe wejście do nowej ery. I nie ma żadnego znaczenia, co Szatan, Antychryst czy wszyscy pod wpływem zła będą chcieli uczynić, zwycięzcą będzie Jezus. My musimy tylko być mu wierni do końca. Nie bójcie się, bo strach pochodzi od szatana. Ufajmy Bogu i wierzmy w Jego miłość.

PRZEKAZ Z DNIA 2IX 1996

 Przytoczę teraz słowa z przekazu z 2-go września 1996 roku. Po przyjęciu Komunii Świętej ujrzałem kilka scen przedstawiających mosty łączące brzegi rzek.
Pan Jezus rzekł:
Mój ludu, Ja jestem jak most, który łączy wasz świat ze światem duchowym, pobłogosławiony Moim pokojem. Ktokolwiek szuka Nieba czy zbawienia musi przyjść do Mnie. To ja was obdarzyłem wszystkim, co macie, a najcenniejszym dla was darem jest to, że możecie przyjmować Mnie w Komunii Świętej. Wtedy właśnie możecie odczuć Moją obecność i Mój pokój. Jeżeli chcecie uzyskać Niebo musicie zupełnie oddać się Mojej woli. Tylko wtedy, kiedy mnie kochacie i chcecie czynić wszystko dla Mnie, ujrzycie jak łączę przepaść pomiędzy waszym życiem duchowym a fizycznym.  Ja jestem Bogiem a zarazem Człowiekiem. I dlatego mogę połączyć Ojca z wami. Przyjdź do Mnie mój ludu i pozwól Mi się prowadzić do Nieba, abyś i ty poznał oczyszczone ciało i wysławionego ducha."

PRZEKAZ Z DNIA 12.X.1996

 W następnym przekazie z 12 października 1996r., po przyjęciu Komunii Świętej ujrzałem ludzi jadących w pociągu, podczas gdy ich życie mijało.
Pan Jezus powiedział:
„Mój ludu, widzisz w tej wizji jak ludzie przechodzą przez życie jakby jadąc w pociągu, prowadzonym do jakiejś stacji. Życie jest pielgrzymką i sprawdzianem, czy odnajdzie się kim się jest i dokąd się dąży.  Wiecie poprzez Pismo Święte, że jesteście moim stworzeniem i że powinniście kochać Mnie i służyć Mi. Każdemu z was zaplanowałem życie, a wy macie się modlić, aby poznać ten plan. Ponieważ życie jest często trudne, dlatego obdarzyłem każdego Aniołem Stróżem, by was strzegł i byście nie byli sami jak sieroty. Każdego dnia sprawdzam was, a możecie zawsze Mnie zawołać, kiedy będziecie potrzebować pomocy. Wielu z was cierpi codziennie zapominając poprosić mnie o pomoc. Kiedy będziecie się modlić, nadał będziecie znosić próby, ale wszystko będzie złączone ze Mną i życie wasze nabierze większego znaczenia. Życie wasze jest przygotowaniem na śmierć i umożliwieniem zdobycia Nieba.
Kiedy zrozumiecie swój cel, będziecie mogli przemienić swe życie, abyście mogli służyć Mi więcej. Podziękujecie Mi za Moją miłość do was i Moje dary. Starajcie się udoskonalić swe życie, abym mógł znaleźć w was upodobanie i by wasze dusze były gotowe do życia w Niebie."
 

 
 

 OSTRZEŻENIA

 Teraz zacznę mówić na temat ostrzeżeń. Będę próbował połączyć je, tak jak będę mógł z Pismem Święty. Ci, którzy nie są w stanie uwierzyć w te ostrzeżenia, bo uważają, że Bóg jest miłosierny i nie jest w stanie nas ukarać, niech sobie przypomną potop oraz Sodomę i Gomorę. Bóg jest sprawiedliwy tak jak jest i miłosierny.  Musicie zrozumieć, że jest to czas oczyszczenia i Bóg pozwala na zło a jednocześnie daje nam siłę. Wiele osób pyta mnie, czy odczuwam strach. Odpowiadam im, że nie, bo Pan jest z nami i nigdy nie dopuści niczego ponad nasze siły.  Ufam Jezusowi i niczego się nie boję. Wierzę, że gdybym miał zostać męczennikiem czy w jakiś inny sposób cierpieć, to Pan zawsze będzie ze mną, i poprowadzi mnie poprzez każde cierpienie. Więc oddajmy się Jezusowi, a On nam pomoże.
 Przechodzę do tematu. Wielka udręka ma trwać trzy i pół roku według Pisma Świętego. Sądzę, że my już żyjemy w początkach tego okresu. Patrząc na różne znaki widzę, że zbliżamy się do czasów ostatecznych. Podam dwa ustępy z Pisma Świętego na ten temat.
Pierwszy z Ewangelii św. Mateusza 24,21-22: „Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony."
Zostało mi okazane w jednej wizji jak ten czas zostanie skrócony. Ujrzałem kulę ziemską, która kręciła się wokół swej osi szybciej, co oznacza przyśpieszenie czasu i wszystkich procesów. I nie tylko czasu 24-godzinnego lecz i całego następstwa.
 Drugi ustęp z Pisma Świętego mówi o głodzie. „Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz wszystko jest dopiero początkiem boleści" (Mt.24, 6-8)
 Otrzymywałem już wiele przekazów na temat głodu, lecz ostatnie z sierpnia 1996r., są najmocniejsze. W przekazie z 26-go sierpnia, po Komunii Świętej ujrzałem sad, w którym ziemia była wysuszona jak pustynia a zboże zwiędłe z powodu braku deszczu. Pan Jezus powiedział:
„Mój synu, przekazałem ci już wiele ważnych orędzi na temat głodu w twym kraju (USA). Nie trać czasu lecz pisz list do rządu i uprzedź władze, aby zarządziły przygotowania na ten czas. Najpierw zaprzeczą ci, że nie ma żadnego zagrożenia. Lecz po pewnym czasie ujrzą i zrozumieją, że zagrożenie takie istnieje, bo będzie się ono ujawniać ich oczom. Idź więc i jak najszybciej uprzedź wszystkich, że głód uderzy w cały świat. Aby przygotować się odpowiednio, musicie już teraz zaopatrzyć się w żywność i wodę. Możecie już później nie mieć na to czasu, bo nie będzie żywności, by ją odłożyć. Tą informacją błogosławię was. Dopilnujcie, aby ten przekaz poznali inni, by był użyteczny dla innych. Jeśli trzeba będzie utwórzcie grupy, w których razem będziecie zakupywać żywność i wodę. Będzie to jeden z testów dla was, czy wierzycie w Moje słowa. Widziałeś już wiele potwierdzeń, aby wiedzieć, że moje słowa są prawdą. Teraz musisz iść i wypełnić swój obowiązek przygotować ludzi."
 Są to surowe przekazy, szczególnie dla ludzi, którzy nie lubią, gdy im się przeszkadza w ich wygodnym życiu, mówiąc o takich rzeczach. Jest to właśnie częścią tego ogołocania, o którym mówił Jezus. My ludzie, zawsze czuliśmy się jakby niezależni od Niego, a On da nam poznać, że wszystko jednak pochodzi od Niego. 
 ANTYCHRYST

 Za Antychrysta tylko oznakowani znakiem bestii będą mogli kupować lub sprzedawać. Podczas wielkiej udręki Pan każe nam ukrywać się przed Antychrystem i jego ludźmi. Będziemy mogli zabrać ze sobą podczas ucieczki nie więcej, niż możemy unieść. Tę trochę jedzenia Pan pomnoży. Nasi Aniołowie zaprowadzą nas do przygotowanych nam schronisk. Pan nas obroni. Wiem że nie jest to na razie zrozumiałe dla was, ale zrozumiecie.  On nie dopuści do tego, czego nie moglibyście pokonać. Będzie to tak, jak za czasów ucieczki do Egiptu, kiedy to Anioł przyszedł do św. Józefa aby go ostrzec przed Herodem. W ten sam sposób nasi Aniołowie przyjdą do nas, aby ostrzec nas przed złymi ludźmi, którzy będą chcieli nas zabić. I wyprowadzą nas Oni w bezpieczne miejsce. Zaufajcie swym Aniołom, zaprzyjaźnijcie się z Nimi (poprzez modlitwę), bo będziecie na nich polegać. Jak wiecie, Anioł wyprowadził Świętą Rodzinę na pustynię, gdzie nie ma co jeść, lecz mimo to św. Józef zaufał Aniołowi. My też mamy zaufać, bo Pan zatroszczy się o nas, zsyłając nam mannę niebiańską. A manna to Komunia Święta, którą Aniołowie podadzą nam na język.
 Wielu świętych żyło tylko Komunią Świętą przez wiele lat. Tym, którzy będą mieć z tym trudności, Pan rozmnoży tę odrobinę jedzenia, którą zabiorą ze sobą. Pan zatroszczy się dla nas o pokarm duchowy i fizyczny. Wiele osób przeraża się, kiedy wspominam o nadchodzących czasach, jak, jak widzicie Pan ma wiele sposobów ochraniania wiernych. 
KATAKLIZMY

 Innymi z głównych oznak zbliżających się czasów, podobnie jak głód, są zaburzenia w pogodzie. Wystarczy obserwować pogodę na świecie, aby zrozumieć, że Pan przemawia do nas poprzez pogodę. Kto tego nie widzi musi być chyba ślepy. Przytoczę wam przekaz, który otrzymałem zaraz po przejściu huraganu Bertha.  Ujrzałem, po Komunii Świętej, nawałnicę. Ujrzałem także wiele gruzu na ulicach. Pan powiedział:
„Mój ludu! Będziesz sprawdzany poprzez pogodę, ogień i wodę. Podałem to wam do wiadomości wiele razy tego roku, lecz nie bierzecie mych słów poważnie. Widzieliście powodzie i wiele gwałtownych burz tego roku (USA). Popatrzcie na gruzy po tym huraganie i niech już wam zostaną w pamięci Moje słowa. Widzicie, że kara Boża spada na te ziemie, które poddają się najbardziej grzechowi. Zrozum, Moja ludzkości, powiązanie tych kar z potrzebą odwrócenia się od grzechu. Popatrzcie na wydarzenia jak na znaki, które ponaglają was do zmiany grzesznego życia na życie pełne świętości. Kiedy wystarczająca ilość ludzi będzie się modlić za grzeszników i pokój na ziemi, zobaczycie, jak wszystko przemieni się w szczęście a Moja miłość wraz z mym pokojem wypełnia was."
 Interesujący przykład związany z powyższym przekazem miał miejsce nie tak dawno w Kalifornii.
Trzęsienie ziemi zburzyło 90% sklepów pornograficznych. W tydzień później powtórny wstrząs zniszczył pozostałe 10%.  Jak widzicie, Pan nie stoi nad nami bezczynnie patrząc na zło, lecz sprawiedliwość Jego dosięga nas w różny sposób. Myślę, że wiele kar spadających na nas obecnie jest skutkiem zalegalizowanej aborcji. Albowiem zniesienie aborcji jest jedną z głównych spraw, o które Pan kazał nam się modlić.

PRZKAZ Z DNIA 29 VIII 1996

 Wspominałem wcześniej o nawróceniu. Jest to bardzo ważny temat, który muszę poruszyć. Otrzymałem przekaz 29-go sierpnia 1996 roku po przyjęciu Komunii Świętej na ten właśnie temat. Ujrzałem budzik, na którym dochodziła 0 (w nocy).
Pan Jezus powiedział:
„Mój ludu, twój czas przed nadejściem wielkiej udręki kończy się. Uprzedzając wszystkie ważne wydarzenia w historii, wysyłałem swych proroków i wizjonerów, aby przygotowali ludzkość i nawracali ją. Wielu z nich zostało zamordowanych, ponieważ ich proroctwa były za surowe, a źli ludzie nadal chcieli żyć w swych grzechach. Nie słuchałem ich wyrzutów wtedy i nie będę wysłuchiwał teraz.
 Mówię do was przez mych wizjonerów, abyście mogli przyjść do Mnie, zanim będzie za późno. Nie popełniajcie tych samych błędów jak owi źli ludzie w przeszłości.  Ludność z Sodomy i Gomory grzeszyła nawet wtedy, kiedy Mój oczyszczający ogień pochłaniał ich. Ci którzy odejdą ode Mnie teraz, spotkają się z takim samym losem a nawet i gorszym, ponieważ otrzymują wiele znaków i wiele przekazów będzie im danych. Moje Ostrzeżenie ukaże wam raz na zawsze, jak grzechy wasze są widziane przeze Mnie. Powtarzam więc wam jeszcze raz, żałujcie za swe grzechy, kiedy jeszcze macie na to czas.  Wyrwijcie się z ognia Mego gniewu i szukajcie Mej miłości i litości.  Ci, którzy mimo wszystko odrzucą Mnie, zdając sobie całkowicie sprawę z konsekwencji, otrzymają jeszcze gorszą karę od zapowiadanej przeze Mnie w Ostrzeżeniu."
 Powyższe słowa prowadzą mnie do następnego tematu, do wydarzeń czasów ostatecznych. Pierwsze oznaki czasów ostatecznych to zaburzenia pogody, głód, trzęsienia ziemi, i jak przepowiedziano w Piśmie Świętym, postęp naukowy.  Jednym z głównych powodów nagłego postępu naukowego i technologicznego jest fakt, że Szatan nie jest w stanie, tak jak Pan Bóg, kontrolować wszystkich ludzi w tym samym czasie.  On nie posiada tej władzy. Dlatego jedynym sposobem, którym Szatan mógłby zawładnąć całą ludzkością i utrzymywać ją pod stałą kontrolą jest wykorzystanie możliwości urządzeń elektronicznych. Popatrzcie na ten ogromny wzrost techniki przez ostatnie 100 lat. Przeszliśmy od bryczek do rakiety na Księżyc. Mamy teraz komputery, karty kredytowe i nowy wynalazek, który niedługo wejdzie w życie.
 

 

KOLEJNOŚĆ  ZNAKÓW

 Przejdę do przebiegu wydarzeń, które nastąpią po pierwszych znakach, już nam danych.  Najpierw nastąpi ostrzeżenie, potem trwały znak Boży, pierwsza bestia czyli Antypapież, druga bestia czyli Antychryst, trzy dni ciemności i era pokoju. Ostrzeżeniem będzie przegląd całego naszego życia, coś w rodzaju małego sądu. Będzie to także wspaniałe błogosławieństwo dla nas, ponieważ ujrzymy stan swojej duszy tak, jak go Pan Bóg widzi. Będzie to sąd, przez który przechodzą dusze po śmierci, oczekując tylko trzech możliwości: piekła, czyśćca lub Nieba.  Poprzez  Ostrzeżenie niezgłębione miłosierdzie Boże pozwoli nam doznać sądu, na którym stanęlibyśmy po śmierci, z perspektywą otrzymania czasu na poprawę swego życia tu na ziemi.  Na sądzie Bożym oskarża nas nasze sumienie i sądzeni jesteśmy według niego.  Zobaczymy jak Bóg widzi nasze grzechy i jacy byliśmy w stosunku do Niego. Ci, którzy będą mieli śmiertelne grzechy na swej duszy, doznają wielkiego przerażenia i osądzą się najsurowiej. Ujrzą swoje zło, swoje kompletne zamroczenie, oddalenie od życia z Jezusem, brak prawdziwego życia w sobie.  Wróć do Pana można jedynie przez spowiedź świętą.
 
 

 OSTRZEŻENIE

 Wiele ludzi zapytuje, w jaki sposób można przyprowadzić oddalone od Boga rodziny z powrotem do Kościoła. Módlcie się za nich gorąco, aby podczas Ostrzeżenia otrzymali łaskę i nawrócili się. Wielu się nie nawróci. Wasza modlitwa za bliskich pomoże im otrzymać łaskę nawrócenia. W przekazie z 11-go lipca 1995 roku Ostrzeżenie jest dobrze wyjaśnione. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu ujrzałem mieszkanie, w którym drzwi i okna były pootwierane na oścież. Nagle ujrzałem ogromny błysk brylantowo-białego światła.
Pan Jezus powiedział:
„Mój synu, widziałeś Moje Ostrzeżenie już wielokrotnie. Tym razem wytłumaczę ci dokładniej, co przeżyjecie.
 Odczujecie zatrzymanie czasu i wszyscy w jednym czasie staniecie przede Mną. W tym momencie każdy będzie wiedział, że jest to zdarzenie nadprzyrodzone. Będziecie myśleli, że to już czas waszego sądu, ale będziecie mieli pełną świadomość Mojej miłości i Mego Miłosierdzia. Jak w książce, ukarze się wam wasze życie do tego momentu i życie jeszcze nie zapisane. Bardzo powoli, nie odczuwając wcale czasu ujrzycie każdy moment waszego życia, tak jak ja go widzę. Zrozumiecie swe złe i dobre czyny oraz ich motywy i intencje. Będziecie mogli ocenić natychmiast, jaką część waszego życia poświęciliście mnie.
 Wielu uświadomi sobie, jak mało czasu poświęcili Mi każdego dnia. Ci, którzy teraz bardzo grzeszą, będą mieli bolesne przebudzenie; ujrzą, jak bardzo byli źli. Na pozostałą część życia dany wam będzie wybór; kontynuować swe życie jak dotychczas lub, jeśli zechcecie, pokażę wam jak możecie żyć dla Mnie.  Okazując Mi waszą miłość w codziennych uczynkach, uzyskacie i wykorzystacie ostatnią wspaniałą szansę zmiany życia. Prawda będzie wam ukazana, lecz nadal będziecie mieć wolną wolę, by ją przyjąć lub odrzucić. Módlcie się moje dzieci, byście wzrośli w miłości do Mnie i pomóżcie innym ujrzeć piękno i pokój Mej miłości. Módlcie się i przygotowujcie, ponieważ decyzja będzie należała do was a moment jej podjęcia jest tuż tuż."
 
 

 BIAŁY KRZYŻ
 Następny temat, który poruszę, to trwały znak Boży. Będzie to znak Krzyża unoszący się nad miejscami strzeżonymi przez Boga czyli ziemię świętą. Żadne zło nie będzie mieć dostępu do tych miejsc. Nie będzie też można zlikwidować tego błyszczącego, białego Krzyża, który będzie widoczny z wielu kilometrów. Na tych świętych miejscach Aniołowie będą strzec każdego, będą rozdawać mannę. Będzie to jedno z miejsc, do których zaprowadzą nas nasi Aniołowie Stróżowie.
 Wiele osób martwi się, co stanie się z tymi wiernymi, którzy są kalecy lub chorzy uzależnieni od lekarstw. Dostaną oni wielką siłę, aby iść za swym Aniołem. W pobliżu świętego miejsca zostaną uzdrowieni poprzez spojrzenie na unoszący się krzyż. Jak za czasów Mojżesza, kiedy ukąszonym przez żmiję wystarczyło spojrzeć na miedzianego węża umieszczonego na palu, by byli uzdrowieni.


PRZEKAZ Z DNIA 25.VIII.1996

 W przekazie z 25-go sierpnia 1996 r., po przyjęciu Komunii Świętej ujrzałem obracający się pagórek Stojąc na nim patrzyłem w niebo.  Widziałem przeogromnego Anioła wielkości 10-ci piętrowego budynku. Nad Aniołem unosi się wielki biały Krzyż.  My ludzie nie znamy potęgi Anioła.
Pan Jezus powiedział:
„Mój ludu! Jesteś świadkiem wizji przedstawiającej wspaniałość Mej obrony podczas udręki. Ujrzycie Mych Aniołów w całej ich potędze na świętych miejscach. Moja wspaniałość i moc zaprowadzi was do tych świętych. Otrzymacie tam Moją niebiańską mannę od moich Aniołów. Będą strzec was od wszelkiego złego. Jaśniejące Krzyże na niebie tak wspaniałe ukażą Moją wszechmoc i potęgę, że wierni tłumnie będą podążać do tych miejsc. Przekonacie się wtedy o prawdziwości Mojej zapowiedzi, że nie zostawię was sierotami.
 Moja moc ogarnie was w cudowny sposób i szatan nie będzie w tych miejscach żadnej władzy. Mówiłem już wam, że strach jest niepotrzebny. Ufajcie w Moją obronę, a Ja zatroszczę się o wasze duchowe i fizyczne potrzeby."
 Ja widzicie, Pan będzie pomagał nam w sposób, którego teraz nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Miałem jeszcze jeden przekaz, w którym powiedział mi Pan, że będą również wyprowadzani ludzie do jaskiń, w których będą zapadać w głęboki sen na długi czas bez potrzeby jedzenia. Większość z nas myśląc bardzo po ludzku powie, że są to sprawy niemożliwe. Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. On jest Bogiem wszystkiego i ponad wszystkim, więc się stanie jak On zechce.
 
 

 ANTYPAPIEŻ

 Następny temat to antypapież. Jest on zwany przez Pismo Święte Fałszywym Świadkiem, Małym Rogiem, pierwszą Bestią, ma on wiele imion. Po Ostrzeżeniu papież ucieknie z Watykanu, a antypapież zasiądzie na jego miejscu. Wtedy nastanie czas przymusowego oznakowania ludzi znamieniem Bestii. Będzie to czas ucieczki; nasi Aniołowie wyprowadzą nas. Nikt z nas nie chciałby spotkać Antychrysta poprzez jego w ciałach ludzi oznakowanych. Dla dobra waszych dusz uciekajcie przed nimi do przygotowanych wam kryjówek.
 Będzie to wojna duchów. Nie walczcie z nimi używając broni, lecz uchodźcie przed nimi. Ucieczka będzie najlepszą waszą obroną i zwycięstwem. Przytoczę wam przekaz, który otrzymałem na temat antypapieża, 16-go sierpnia 1996 roku po przyjęciu Komunii Świętej. Ujrzałem papieża Jana Pawła II, spoglądającego do tyłu, jakby ktoś był za jego plecami. Jego włosy były białe, był bardzo zestresowany z powodu wszystkiego, co się wokół niego działo.
Pan Jezus powiedział:
„Mój synu, pokazałem ci już raz tę wizję z papieżem. Widzisz teraz objawy tego szamotania się z tymi, którzy chcą mu odebrać papiestwo.
 Moja Matka będzie go miała w swojej opiece, kiedy będzie przewodniczył rozpadłemu Kościołowi po schizmie. Zniszczenie papieża jest już obmyślone, lecz ci ludzie nie będą w stanie go zabić. Przygotuj się, Mój ludu, kiedy rozpad znów zaatakuje Mój Kościół. Szatan otrzyma krótki czas, aby sprawdzić ludzką wiarę. Ujrzycie następcę papieża, zwanego Małym Rogiem Apokaliptycznym, który przyniesie odstępstwo i bluźnierstwo Memu Kościołowi. On oszuka nawet wybranych. Pozostańcie wierni moim zasadom wiary i czcigodnemu Janowi Pawłowi II, ponieważ On Jest Moim prawdziwym papieżem na te czasy. Gdy nastanie następny papież nie uznajcie go za prawdziwego. Będzie on oszustem i poprowadzi was ku złu. We wszystkim idźcie za moim słowem i nie dajcie się oszukać biskupom i kapłanom, którzy będą uczyć was herezji jako dogmatów. Módlcie się o Moją pomoc, a Ja obdarzę bystrością i darem rozpoznania każdego, kto mnie o to poprosi."
 
 

 ZNAKOWANIE

 Poruszę teraz bardzo ważny temat, znakowanie ludzi. Otrzymałem wiele przekazów, by dobrze go podać. Pan chce, abyśmy jak najwięcej wiedzieli na ten temat. Patrząc z góry, możemy uznać tę sprawę za drobnostkę, lecz jest to sprawa niezwykłej wagi, sprawa życia i śmierci. Jest mowa w Apokalipsie o znaku Bestii i może się wam nie wydaje, że do tego jeszcze daleko, bo teraz naprawdę zaczyna on funkcjonować. Wytłumaczę to wam za chwilę, teraz jednak chcę przytoczyć fragment z Apokalipsy Św. Jana 13,11-18: - Potem ujrzałem inną Bestię (Antychryst), wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii (czyli Antypapieża) przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. (W jednej wizji ujrzałem Michała Archanioła zadającego śmiertelny cios pierwszej Bestii, a druga Bestia, Antychryst, okazując swą moc, wskrzesiła pierwszą Bestię). I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią (zauważcie, że Bóg pozwolił jej to uczynić), mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici (czyli my, chrześcijanie), którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.  I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest (potrzebna) mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć."
 Będę chciał wytłumaczyć teraz, jak będę mógł, że to się już teraz dzieje.  Nadszedł już czas znaku Bestii. Tydzień temu, będąc w Kanadzie, dowiedziałem się o odbywającym się tam badaniu opinii publicznej, w którym pytano moją znajomą, czy przyjęłaby chip na rękę lub czoło. Więc jak widzicie, nie jest to żart, lecz poważna realna sprawa. Dowiedziałem się, że rząd USA zakupił tego roku ogromną ilość tych małych chipów i chce wprowadzić do powszechnego użytku.
 Wytłumaczę teraz, co to jest chip. Jest to urządzenie elektroniczne wielkości ziarnka ryżu, w którego środku znajduje się transponder (odbiornik z nadajnikiem). Niektóre będą miały baterie z litu, powodujące ranę na ręce i czole. Wokół ziemi umieszczone są na niskich orbitach satelity, służące do lokalizacji ludzi. Wysyłane za pośrednictwem satelitów fale wzbudzą reakcję w chipach, które odeślą swe numery identyfikacyjne, także poprzez satelity. W ten sposób każdy posiadacz chipu, będzie odnaleziony, gdziekolwiek się znajdzie. Wielu z was mówi, że nam do tego daleko. Mylicie się. Ten system jest już używany. Zostają już wyposażane zwierzęta domowe przez troszczących się o nie właścicieli, bojących się ich zguby. Wielu ludzi w Hollywood daje wszczepić chip swoim dzieciom, by odnaleźć je w razie zguby lub porwania. Technologia jest już dostępna i funkcjonuje.
 Malutki chip może zmieścić 1600 jednostek informacji o człowieku, także bankowość. Przy kupnie czegokolwiek nie trzeba mieć gotówki, ani czeku, wystarczy pokazać swą rękę przy kasie. Maszyna odczyta informacje z chipu i automatycznie dokona przelewu należności z konta klienta w banku.  Będzie to bardzo wygodne, reklama będzie zachęcała do zastosowania chipów, których nie da się zgubić ani ukraść.

PRZEKAZ Z DNIA 21.IV.1996

Uważajcie nawet na Smart Card, ponieważ ona jest zapoczątkowaniem chipu. Otrzymałem na ten temat przekaz 21 kwietnia 1996 roku. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu ujrzałem coś, co przypominało zegarek elektroniczny, w którym zamontowana była „smart Card", używana do kupna i sprzedaży.
Pan Jezus powiedział:
„Mój ludu! Podaję wam więcej szczegółów o sposobie wejścia w życie znaku Bestii. Niedługo zaoferują wam Smart Card. To już jest stadium, w którym musicie odrzucić nową ofertę, ponieważ jest ona podstawą znaku Bestii. Po „Smart Card" zaoferują wam zegarki z umieszczonym chipem, by móc czytać z waszych rąk. Lecz jakże łatwo jest ukraść zegarek z chipem. Zaoferują więc wam wszczepienie chipu w rękę, byście nie musieli bać się kradzieży. I tak krok po kroku chip w ręce stanie się jedynym akceptowanym środkiem kupna i sprzedaży w sklepach. Powoli wszyscy zachęceni będą do wszczepienia chipu. Wtedy właśnie powinniście uciekać, ponieważ następnym krokiem będzie przymuszenie wszystkich do przyjęcia chipu.
 Ci, którzy się na to nie zgodzą, będą wyjęci spod prawa i nie będą mogli nic kupić ani sprzedać. W tym czasie ukaże się Antychryst i użyje swego urządzenia do kontroli i sterowania ludźmi. Pamiętajcie, nie przyjmujcie chipu w rękę, bo zginiecie na zawsze. Ostrzegam was teraz, nawet nie chciejcie „smart card". Nikt z posiadających chip nie będzie zapisany w Księdze Żywota. Nigdy nie chciejcie nic od złych ludzi, czyli takich, którzy zechcą i przyjmą chip, gdyż z chwilą wszczepienia przejdą pod kontrolę Antychrysta."
 
 
 


W czasie udręki musicie wyzbyć się wszelkich urządzeń elektronicznych, jakie posiadacie (telewizora, radia, komputera itp.) ponieważ Antychryst będzie utrzymywał ludzi w swej mocy potęgą sugestii. Przytoczę wam przekaz z 3-go lutego 1997 roku, który otrzymałem w kilka dni po rozmowie z pewnym człowiekiem pracującym w kompanii telefonicznej. Otrzymał on informację od człowieka o podsłuchu telefonicznym, że całe Michigan (stan USA) ma założony podsłuch, którego na razie używa się do tropienia sprzedawców narkotyków i nie tylko ich.
 W wizji otrzymanej po przyjęciu Komunii Świętej ujrzałem stolicę (Washington DC) i kilka czarnych helikopterów lecących ku mnie.  Zobaczyłem człowieka, któremu wszczepiono chip w prawą rękę. W czasie zabiegu upłynęło nieco krwi.  Widziałem tych, którzy chcieli mieć wszczepiony chip i tłumy na ulicach kontrolowane przez czarne helikoptery.
Pan Jezus powiedział:
„Mój ludu! Twój czas próby niedługo rozpocznie się. Pokazałem wam na różne sposoby, że technika i technolodzy znajdują się w pozycji gotowości do znakowania ludzi znamieniem Bestii. Zobaczycie, jak to wszystko szybko się potoczy, ponieważ Szatanowi pozostało bardzo mało czasu.
 Małe chip, gotowe do użytku, są już w posiadaniu rządu (USA). Bardzo bogaci ludzie, politycy, kontrolujący światowy rynek, w pewnym momencie zaprezentują światu chip jako urządzenie niezbędne, przekonując wszystkich o korzyściach jego wszczepienia. Po pewnym czasie ludzie będą zmuszani do przyjęcia go. Wkrótce będziecie musieli ukrywać się, jak już wam mówiłem. Pamiętajcie nie dajcie sobie wszczepić chipu w rękę ani w czoło, bo będziecie zgubieni.
 Ci, którzy myślą, że mogą później wyciągnąć chip, łudzą się tylko, ponieważ od momentu wszczepienia będą pod kontrolą Antychrysta. Jak widzicie, te wydarzenia są doniosłe i przygotowujcie się duchowo, fizycznie do walki ze złymi siłami. Ufajcie i miejcie nadzieję tylko we Mnie, a Ja was obronię. Skrócę tę próbę i wkrótce zatryumfuję po oczyszczeniu ziemi.  Miejcie cierpliwość, a Ja was wyprowadzę do chwały Mego Królestwa."

 Powracam do więzień wspominanych w przytoczonym przekazie. Dowiedziałem się, że kilka baz wojskowych zamkniętych, nadal działa. Pojechałem więc do jednej z takich niby zamkniętych baz i zobaczyłem na własne oczy, że jest ona nadal aktywna. Te pozornie zamknięte bazy będą używane w niedalekiej przyszłości na więzienia dla nas, chrześcijan. Przypomnijmy sobie obozy koncentracyjne, krematoria, czy myślicie, że to nie może się powtórzyć? Nie mówię tego, by was straszyć, lecz wiedzcie, że założono już cztery krematoria w tych zamkniętych bazach, naokoło których rozciągnięto drut kolczasty. Więźniowie znajdą się wewnątrz, nie na zewnątrz. Zastanówcie się, w jakim celu przebudowuje się zamknięte bazy? Wielu ludzi nie będzie chciało się znakować, szczególnie chrześcijanie. Zostaną więc ukarani i umieszczeni w tych bazach. Wszystko jest już gotowe na przyjście Antychrysta.
 Sądzę, że mamy trzy możliwości wyboru: dać się oznakować i zginąć na całą wieczność, czyli iść za Szatanem, mając trochę komfortu teraz na ziemi, lub zostać męczennikiem odmawiającym przyjęcie chipu, za co wywiozą nas do przygotowanych obozów, gdzie mogą nas torturować lub zabić, lub też z woli Bożej możemy pójść za swym Aniołem Stróżem do specjalnie przygotowanych nam kryjówek lub świętych miejsc. Jest bardzo ważne zrozumieć powagę sytuacji i nie dać się oznakować, bowiem przyjęcie tego znaku oznacza oddanie czci Szatanowi, jego widzialnemu słudze Antychrystowi. Nie mogę wam już tego jaśniej tłumaczyć.

PRZEKAZ Z DNIA 6.X.1996

 Następny przekaz, który chcę wam przytoczyć jest na temat ucieczki. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, 6-go października 1996 roku ujrzałem wejście do starej kopalni. Zobaczyłem Aniołów tworzących jaskinie, do których zaprowadzą niektórych ludzi zaopatrując ich w jedzenie i wodę. Nie musimy się więc niczego bać.
Pan Jezus powiedział:
 „Mój ludu! Wielu ma kłopoty ze zrozumieniem ukrywania się w jaskiniach. Objaśnię wam to.  Nigdy nie znaliście potęgi Antychrysta. Widzieliście opętanych, lecz nikt nigdy jeszcze nie widział człowieka kompletnie sterowanego przez Szatana.
 Właśnie dlatego musicie uciekać od kontrolowanych przez Antychrysta i dlatego wyślę swych Aniołów, by wyprowadzili was do bezpiecznych miejsc. Nie wyprowadziłbym was do takich miejsc, jeśli nie leżałoby to w waszym interesie, tak fizycznym, jak i duchowym znaczeniu. Ujrzycie moje cuda ochronienia was przed demonami i złymi ludźmi. Zniweczę ich plany i ochronię wasz dusze od zła. Musicie utrzymywać wiarę w Moją potęgę poprzez nieustanną modlitwę, by móc wytrzymać w tej bitwie dobra ze złem. Jaskinie ochronią was od złej pogody i poszukujących was złych ludzi.
 Nie zaprzestawajcie ostrzegać Mych ludzi, by nie dali się oznaczyć się znamieniem Bestii. Unikajcie kupna i sprzedaży wszelkich elektronicznych urządzeń w czasie udręki. Idźcie za Moją wolą.  Będę was prowadził i utwierdzi się wasza nadzieja w Mej obronie."

 Jak widzicie, Pan Jezus podkreśla, że będzie nas bronił. Chcę do tego dodać następne jego błogosławieństwo, które zostało ukazane mi w wizji. Ujrzałem Aniołów, którzy zeszli naznaczyć czoła wszystkich chrześcijan krzyżem, a zarazem wpisać ich imiona do Księgi Żywota. Podczas ucisku wszyscy chrześcijanie będą mogli rozpoznać się nawzajem, bo znak krzyża tylko im widoczny, nie będzie widoczny dla pogan. Będziemy więc mogli rozpoznać kto jest z nami a kto nie.
 Następny temat, który poruszę to sposób kontrolowania ludzi przez Antychrysta. Mówiłem wcześniej, że będzie on używał elektronicznych chipów. Jest to jedyny sposób, w którym może kontrolować wszystkich ludzi na świecie w jednym czasie. Będzie on używał telewizji a także wszelkich sposobów komunikowania się, by utrzymywać łączność z każdym człowiekiem. Otrzymałem na ten temat przekaz 11-go maja 1996 roku. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu zobaczyłem małą maszynkę, która wyglądała jak coś w rodzaju półokręgu, z którego wydobywało się ciemnoniebieskie światło.
Pan Jezus powiedział:
„Mój ludu! Pokazuję wam w tej wizji, że Antychryst i jego agenci będą używać elektrycznych urządzeń do kontroli ludzi.
 Ci, którzy będą mieć chip, znajdą się hipnotycznym stanie; będą zmuszeni oddać cześć Antychrystowi wbrew swej woli. Powtórnie podkreślam, że nie wolno mieć chipa, ponieważ będzie on nadużyty do kontroli ludzi poprzez ich ziemskie potrzeby, np., jedzenie. Prosiłem już was Moi wierni, abyście umknęli przed władzami poprzez ukrycie się. Musicie całkowicie Mi zaufać i powierzyć się Mej obronie. Jest to wbrew waszej ludzkiej naturze, lecz proszę was, módlcie się o Moją pomoc, abyście wiedzieli co robić i gdzie iść. Ponieważ pozbawicie się środków do życia, Ja was obdarzę wszystkim, czego będziecie potrzebować do życia fizycznego i duchowego.
 Ukaże wam, gdzie znajdziecie wodę, obdarzę was Niebiańskim Chlebem potrzebnym wam do przeżycia. Obdarzę was Mą miłością i wzmocnię was. Nie bójcie się niczego, ponieważ gdy nadejdzie ten czas, będzie wiadomo, że Moje zwycięstwo jest bliskie. Będziecie musieli Mi zaufać, a waszą duchową bronią będzie woda święcona, Mój Krzyż i wasze Różańce. Módlcie się razem, a intencje pozostawcie Mnie."

 Pan Jezus, mówiąc o ucieczce do kryjówek czy świętych miejsc, chce byśmy byli przygotowani jak harcerze. Mamy przygotować do zabrania ze sobą świece święcone, zapałki (na trzy dni ciemności), różaniec, krzyż św. Benedykta z egzorcyzmem (medalik), wodę święconą i inne poświęcone przedmioty, które możemy unieść, Biblię. 
 TRZY DNI CIEMNOŚCI

 Następny temat to koniec ucisku, czyli trzy dni ciemności. Chcę wam najpierw przytoczyć fragment Ewangelii św. Mateusza (24,29-30): „Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą."
 Otrzymałem cztery wizje na ten temat. Ujrzałem ogromną kometę z ognistym ogonem, która okrążając ziemię zbliżała się coraz bardziej. I nagle ujrzałem jak uderza w Ocean Atlantycki. Widziałem nawet to niesamowite wejście pod wodę i samo uderzenie pomarańczowego ognia w dno oceanu, co spowodował powstanie przeogromnych fal, wyższych od najwyższych drapaczy w Nowym Jorku, jak mi to zostało pokazane w innej wizji. Zalana została cała wschodnia część USA i całe wybrzeże atlantyckie w Europie.
 Wstrząs spowodował przebudzenie się wielu wulkanów i wyrzucenia lawy i pary, które zmieszały się z gazami komety. Utworzony w ten sposób zaćmi słońce na trzy dni. Przytoczę wam teraz przekaz z 23-go lipca 1996 roku. Po przyjęciu Komunii Świętej ujrzałem ogromny wulkan, z którego buchał czarny dym, zasłaniający słońce.
Pan Jezus powiedział:
„Mój synu, w tej wizji oglądasz wybuch masywnego wulkanu, z którego wydobywa się czarny dym. Wprawdzie ujrzycie wzrost wybuchów wulkanicznych, lecz ten wybuch nastąpi dopiero gdy kometa uderzy w Ziemię.
 Nastąpi ogromne zniekształcenie skorupy ziemskiej, co będzie przyczyną przebudzenia się wielu wulkanów. Złączenie się gazów i lawy wulkanicznej z gazami komety spowoduje trzy dni ciemności. Nastąpi zmiana biegunów magnetycznych i krótkotrwała zmiana orbity ziemskiej na większą. Przyciąganie słoneczne skoryguje tą zmianę orbity, lecz zanim to nastąpi, na ziemi będzie zimniej. Podczas trzech dni ciemności podziemia lub jaskinie będą najlepszym schronieniem przed zimnem i unoszącą się siarką, która wypełniając powietrze, wychwytywać będzie z niego tlen. Módl się Mój ludu i słuchaj moich pouczeń, a Ja skieruję cię, gdzie powinieneś iść i obdarzę cię Moim Chlebem Niebiańskim."
 
 

 OSTATNIA KARA

 To będzie ostatnia kara, którą Pan Jezus dopuści w celu pokonania Szatana, którego zwycięży Matka Boża miażdżąc mu głowę. Cała wojna ze złem zakończy się podczas trzech dni ciemności. W jednej wizji widziałem, jak próbowano zniszczyć kometę wysyłając rakiety, lecz Aniołowie odsunęli je na bok. Jeżeli Bóg postanowi aby coś nastąpiło, stanie się to niezawodnie. Naukowcy odkryli zbliżające się dwie komety. Jedna ukaże się na przełomie marca i kwietnia (ukazała się 8 marca – Hilbob – przy., red). Przypuszczam, że będzie zwiastowała nadejście Antychrysta, podobnie jak Jezus był zapowiedziany Gwiazdą Betlejemską. Będzie kilka znaków na niebie zapowiadających nadejście Antychrysta. Sądzę, że kometa jest jednym z nich. Druga kometa Beatle Juice, wg naukowców ma nadejść około 2000-2002 roku, jest ogromna i zbliża się do Ziemi już około 1000 lat. Prawdopodobnie ta kometa przyniesie Ziemi zniszczenia.
 
 

 TRYUMF CHRYSTUSA

 Przejdę teraz do tryumfu Chrystusa. Otrzymałem na ten temat przekaz 7-go października 1996 roku. Po przyjęciu Komunii Świętej ujrzałem wielką górę i ogromne szczęście i pokój na nowej ziemi.
Pan Jezus powiedział:
„Mój ludu! Jesteście świadkami doniosłego wydarzenia, kiedy to ponownie przyjdę na ziemię w całej Mej chwale aby zwyciężyć Szatana. Po zwycięstwie zapoczątkuję erę pokoju, która była wam obiecana w Pismach. Mówiłem już wam ile wspaniałych przeżyć czeka na was w tym czasie wolnym od Szatana. Nie powątpiewajcie w Moje nadejście i nie zajmujcie się tym, jak ono przebiegnie, lecz cieszcie się moją miłością, kiedy będziecie zbliżeni do doskonałości przed waszym wejściem do Nieba.
 Ci, którzy umrą i zmartwychwstaną, będą mieli przemienione, chwalebne ciała i żyć będą aż do końca tej ery. Wierni, którzy przeżyją czas udręki, otrzymają także nagrodę w erze pokoju. Ich ciała będą odmłodzone i żyć będą bardzo długo; tylko niewielu z nich umrze przed końcem tej ery. Nie interesujcie się zbytnio szczegółami, które Moja wola zamierza. Albowiem Moja wierność Pismu Świętemu i Moje obietnice są o wiele ważniejsze. Cieszcie się moimi darami i nie wątpcie w to, czym was obdarzam. Dam wam same powody do radości, a wy dziękujcie w modlitwie."

 Nowa era trwać będzie 1000 lat. Widziałem w jednej z wizji ogień pochłaniający całą Ziemię w czasie dni ciemności. Jak podaje Pismo Święte, zginie 2/3 ludzkości podczas tych trzech dni ciemności. Będzie to wielkie oczyszczenie. Ci, którzy przeżyją oraz ci, którzy poniósłszy wcześniej śmierć zmartwychwstaną, będą przeniesieni do bezpiecznego miejsca nad ziemią, oglądałem to na wizji. Na ziemi wybuchną wulkany i ogień pochłonie wszystko. Pan stworzy nową ziemię. W następnej wizji ujrzałem, że Jezus sprowadza nas na odrodzoną ziemię nowej ery. Każdy otrzyma ogrom wiedzy. Patrząc na roślinę będziesz znał każdy jej składnik, wraz z jej budową molekularną. Wszystko na co spojrzysz, będziesz natychmiast rozumiał. Nie będzie się już zabijać zwierząt na mięso, ani zwierzęta siebie nie będą pożerać. Będzie panowała całkowita harmonia; owieczka będzie leżała z lwem. Będziesz mógł zawołać Jezusa w każdej chwili i nie potrzebne już będą Sakramenty, ponieważ Jezus będzie nawiedzał cię nieustannie.
 
 

 ERA POKOJU

 Podam wam przekaz, który otrzymałem 6-go października 1996 roku. Po przyjęciu Komunii Świętej ujrzałem trójkąt przedstawiający Trójcę Przenajświętszą. W jego środku zobaczyłem ludzi przechodzących do pięknej krainy. Widziałem dzieci niesione na rękach. W następnej scenie ujrzałem wstawanie zmarłych z otwierających się grobów. Pan Jezus powiedział:
„Mój ludu! Chcę się z wami podzielić w tej wizji erą pokoju i wam ją opisać. Ludzie będą żyć jak w erze za czasów Adama w raju, przed grzechem. Wiek każdego człowieka zatrzyma się na 30-tym roku. Starsi ludzie będą odmłodzeni, dzieci będą dojrzewać do 30-go roku. Zwierzęta i ludzie będą żyć w idealnej harmonii, ponieważ wszyscy będziecie wzrastać w doskonałości. Będziecie Mnie mogli zawołać w każdym czasie, a Ja wam od razu odpowiem. Obdarzę was całkowitą wiedzą wszechświata. Dożyjecie sędziwego wieku, a wielu z was do końca ery.
 Odczujecie moją miłość i pokój, a więc będzie niebo na ziemi. Ujrzycie z jakim zamiarem stworzyłem świat bez skazy grzechu. Kiedy będziecie już całkowicie zanurzeni w chwale Mego stworzenia, będziecie chcieli sprawiać mi przyjemność w każdym momencie waszego życia. Czas będzie płynął, lecz bez wojen, a swego sąsiada będziecie kochać jak Mnie. Moi wierni, którzy zmartwychwstaną, będą mieć przemienione ciała. Będziecie mieli czas, aby Mnie adorować i służyć Mi codziennie. Będziecie nieustannie Mi dziękować, że możecie żyć w tym czasie. Przekaz ten ma napełniać was nadzieją. Moi wierni w swych przemienionych ciałach będą cieszyć się swą nagrodą i wspaniałością Mego Królestwa. Wasze przejście do nowej ery będzie dla was wielką nagrodą po ciężkich czasach ucisku. Następna nagroda to wejście do Nieba po zakończeniu ery."

 Otrzymałem przekaz na ten temat 5-go maja 1996 roku, po przyjęciu Komunii Świętej. Patrzyłem w niebo i ujrzałem świętych wraz z Aniołami, tworzących pierścień nade mną i czekających na nas, abyśmy wstąpili do Nieba.
Pan Jezus powiedział:
„Mój ludu! Życie przygotowuje was poprzez próby i sprawdziany, by okazało się, czy wasze intencje są zgodne z wolą Bożą. Poprzez Mój dar wiary i Moje Odkupienie umożliwiam wam przyjście do Mnie.  A nawet więcej, będziecie teraz doświadczani przez zło więcej, niż było to w czasach przed wami. Nie lękajcie się, Moje dzieci, zapewnię wam obronę przez waszych Aniołów Stróżów. Ci, którzy pozostaną mi wierni, będą się cieszyć erą pokoju na ziemi po oczyszczeniu i czasie ucisku. Widzisz swe wspaniałe wejście do Nieba po erze pokoju. Ci, którzy są godni, wezmą współudział w tej błogosławionej wizji, i całe niebo będzie was witać w waszym zmartwychwstaniu, jak to wam przyrzekłem. W Niebie będziecie mieć udział w Mym wiecznym pokoju i miłości. Będziecie trwać w nieustannej ekstazie, ponieważ odczujecie Mnie całkowicie w taki sposób, że słowa nie są w stanie tego wyrazić. Gdybyście mogli doświadczyć tego pokoju choć przez moment, wystarczyło by to, byście pożądali nieba ponad wszystko. Przyjdźcie do Mnie, Moje dzieci, i miejcie wiarę w Moje Wezwanie was do wyższego życia duchowego, abyście przygotowali się na dzień chwalebnego wejścia do Nieba."

KONIEC.


Pełen tekst VI części książki Johna Leary'ego|